Letiště Hořovice

Letiště Hořovice - LKHV
INFO 135,575
N49°50'53" E013°53'38"

Využito materiálů a grafických podkladů (c) GEODIS Brno, s.r.o., (c) Seznam.cz, a.s. a databáze letišť www.aerobaze.cz.